Monday Jan 14 Mon Jan 14
Tuesday Jan 15 Tue Jan 15
Wednesday Jan 16 Wed Jan 16
Thursday Jan 17 Thu Jan 17
Friday Jan 18 Fri Jan 18
Saturday Jan 19 Sat Jan 19
Sunday Jan 20 Sun Jan 20
Live Coaching: 1on1 06:00 - 07:00 Devon Brown 
Live Coaching: 1on1 07:00 - 08:00 Devon Brown 
Live Coaching: 1on1 08:00 - 09:00 Devon Brown 
 
Live Coaching: 1on1 09:15 - 10:15 Devon Brown 
Live Coaching: 1on1 11:00 - 12:00 Devon Brown 
Spartan Fit Class 12:00 - 13:00 Devon Brown 
Live Coaching: 1on1 13:00 - 14:00 Devon Brown 
Live Coaching: 1on1 15:00 - 16:00 Devon Brown 
Live Coaching: 1on1 16:00 - 17:00 Devon Brown 
Live Coaching: 1on1 17:00 - 18:00 Devon Brown 
Live Coaching: 1on1 18:00 - 19:00 Devon Brown 
Spartan Fit Class 19:00 - 20:00 Devon Brown 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Battle Fit- kickboxing/boxing class 18:00 - 19:00 Tony Blodgett 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Battle Fit- kickboxing/boxing class 19:00 - 20:00 Tony Blodgett 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spartan FUTURES- Kids' Class 17:00 - 18:00 Michael Bacon 
KB Krush- Kettlebell Class 18:00 - 19:00 Michael Bacon 
Boot Camp Class- Tactical Fit 19:00 - 20:00 Michael Bacon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boot Camp Class- Tactical Fit 08:30 - 09:30 Michael Bacon